Хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед і не зупинятися на досягнутому, а йти далі. У цьому полягає основна місія сучасного вчителя.

неділя, 31 грудня 2017 р.


З Новим роком і Різдвом Христовим вітаємо!
Щастя, миру і здоров'я бажаємо!
Хай у вашому житті
Не метуть хурделиці,
Хай у щасті і добрі
Все життя простелиться!
Хай горіння і натхнення
Вас не залишає
Щирість, радість і завзяття
Вам Бог посилає
Куті смачної,
Коляди голосної,
Всіх благ на кожному кроці
У Новому році!

вівторок, 14 листопада 2017 р.

     14 листопада відбувся  ІІ (районний) етап  Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури

Завдання ІІ етапу (2017 - 2018 н.р.)
7 клас                                                                                                          РАЗОМ: 45 балів
І. На вибір: напишіть твір на тему:                                                                       12 балів
1. «Музика осені». Використайте щонайменше одне дієслово в переносному значенні й одне дієслово у другій особі однини. 2. «У чому секрет актуальності народних пісень?»
ІІ. Надпишіть над кожним словом частину мови, виконайте морфологічний розбір підкресленого слова. Схотілося сонця, веселого шуму ріки, теплого хатнього духу (М. Коцюбинський).                                                                                              5 б.
ІІІ. Складіть діалог «Родинні традиції», використовуючи в ньому дієприкметники.
6 б.
ІV. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності (10 балів: по 2 бали за кожну правильну відповідь).
1. Від поданих дієслів утворіть дієприкметники пасивного стану: лежати, вивчати, чорніти, виділяти.
2. Утворіть наказовий спосіб дієслів: дякувати, пізнавати, підтримувати, спостерігати. З одним словом (на вибір) складіть речення.
3. Згадайте й запишіть 4 крилаті вислови, до складу яких входить дієслово.
4. Подані слова введіть до дієприкметникових зворотів, складіть із ними речення: вишита, зварений, скошений, змішаний.
5. Виконайте розбір дієслова: вивчати.
V. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності.       12 балів
1. Поясніть, у чому відмінність між козацькими, солдатськими та рекрутськими піснями?                                                                                                                    2 б.
2. Прочитайте слова Максима Беркута. Коли й кому він їх сказав? Що вони означають? Чи можуть вони бути порадою сучасним українцям? Запишіть.       3 б.
Дурна звірюка той медвідь, самотою держиться. Якби вони зібралися докупи, то хто знає, чи й стадо вовків дало би їм раду?
3. Відновіть справжні імена літературних героїв повісті І. Франка «Захар Беркут».
Захар Вовк _________________________, Боярин Митько _________________2 б. Тугар Бурунда ________________________, Беркут-бегадир___________________
4. Створіть сенкан, що характеризує образ Максима Беркута (І. Франко «Захар Беркут») за зразком сенкана «Література».                                                              2 б.
Література
Цікава, неповторна
Захоплює, запитує, відповідає
Дивовижна наука про життя
Дзеркало
Алгоритм створення сенкана:
1-й рядок – одне слово – тема (іменник);
2-й рядок – 2 слова – прикметник (означення);
3-й рядок – 3 слова – дієслова (дія);
4-й рядок – 4 слова – фраза, яка пояснює ставлення автора сенкана до теми;
5-й рядок – одне слово – синонім до іменника-теми (асоціація до нього).
5. Створіть рекламу українських народних пісень. Вона може бути прозовою, віршованою чи у вигляді коміксу.                                                                             3 б.

8 клас
І. Напишіть на вибір. 1. «Покрова – козацьке свято». 2. Твір «Кобзарська пісня – мистецтво чи зброя?»                                                                                                                                               12 б.
ІІ. Надпишіть над кожним словом частину мови, виконайте морфологічний розбір підкресленого слова.  Добро починається з людського доброго серця (М. Сингаївський).        5 б.
ІІІ. Уявіть ситуацію, коли ви опинилися в ролі мами або тата й до вас звернулася власна дитина за порадою, як налагодити стосунки із другом (подругою) після сварки. Складіть і запишіть 6 аргументованих порад, які б допомогли дитині розв’язати проблеми й налагодити стосунки. 6 б.
IV. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності.   12 балів
1. Складіть лексичний словник до теми «Родинні традиції». (8 слів).                                                  (2 б.)
2. Закресліть НЕПРАВИЛЬНУ форму виділеного слова. А. Кожна людина на достатньому рівні має опанувати мову/мовою. Б. У мої щоденні обов’язки входить ходити за хлібом/по хліб. В. Зраджувати друга/другові. Г. Наголошування останнього складу властиве для французької/французькій.                                                                                                                     (2 б.)
3. Запишіть 4 види односкладних речень: безособове, означено-особове, неозначено-особове, узагальнено-особове.                                                                                                                      (2 б.)
4. Напишіть класному керівнику sms-повідомлення з трьох речень про те, що ви маєте намір взяти участь в олімпіаді з української мови та літератури. Використайте означено-особове, безособове й називне речення, підкресливши в кожному з них головний член.                (4 б.)
5. Від поданих словосполучень утворіть по одному складному слову, підкресліть орфограми: кілька разів, південний схід, сріблясті іскри, кислий лимон.                                                      (2 б.)
V. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності. (12 балів)
1. Сюжет якої пісні Марусі Чурай став основою для творів багатьох митців? Обґрунтуйте причини популярності пісні.                                                                                                   (3 б.)
2. Що, на вашу думку, об’єднує таких митців, як І. Нечуя-Левицького, М. Старицького, Л. Костенко й пов’язує їх з українськими народними думами? Відповідь обґрунтуйте.          (3 б.)
4. Створіть сенкан, що характеризує образ Устима Кармалюка (за історичною піснею «За Сибіром сонце сходить»).                                                                                                                (2 б.)
Література
Цікава, неповторна
Захоплює, запитує, відповідає
Дивовижна наука про життя
Дзеркало
Алгоритм створення сенкана:
1-й рядок – одне слово – тема (іменник);
2-й рядок – 2 слова – прикметник (означення);
3-й рядок – 3 слова – дієслова (дія);
4-й рядок – 4 слова – фраза, яка пояснює ставлення автора сенкана до теми;
5-й рядок – одне слово – синонім до іменника-теми (асоціація до нього).
4. Підготуйте презентацію «Громадянська позиція Тараса Шевченка», ілюструючи прикладами з вивчених творів.                                                                                                                                     (4 б.)
РАЗОМ: 47 балів

9 клас
І. Напишіть на вибір твір-роздум. 1. «Літературна мова – це запашна пречудова квітка, пелюстками якої є народні говірки. А хай тільки зів’яне чи засохне навіть найменша пелюсточка – і квітка втратить свою чарівність» (Г. Аркушин). 2. «Чи має місце українська народна пісня в житті сучасної людини?».                                                                                       12 балів
ІІ. Уявіть ситуацію, коли ви опинилися в ролі мами або тата й до вас звернулася власна дитина за порадою, як налагодити стосунки із другом (подругою) після сварки. Складіть і запишіть 6 аргументованих порад, які б допомогли дитині розв’язати проблеми й налагодити стосунки. У порадах підкресліть вивчені пунктограми.                                                                                 6 балів
ІІІ. Побудуйте складносурядне речення про власну мрію. Зробіть синтаксичний розбір. Накресліть схему.                                                                                                                                  8 балів
IV. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності. 12 балів
1.  Від поданих словосполучень утворіть по одному складному слову, підкресліть орфограми: здатний до праці, різні боки, знати край, подібний до лавини, трусити землю, білий сніг, військовий обов’язок, швидко плинути.                                                                                             (2 б.)
2.  Запишіть не менше чотирьох висловів, що містять семантику вибачень, і відповіді на них. (2 б.)
3.  Запишіть сполуки у дві колонки: 1) в яких частку НЕ треба писати разом із наступним словом; 2) в яких частку НЕ треба писати окремо із наступним словом.                             (2 б.)
Не/правдиве слово; не/скінченний галоп; досі не/политий кипарис; не/погано зіграно; не/стримний порив; не/прочитані вірші; не/скорений народ; у нас не/має запитань.            
4.  Знайдіть пунктуаційні помилки. Гаррі поклав кишеньковий стервоскоп на тумбочку біля ліжка, і той стояв там балансуючи на своїй ніжці (Дж. Роулінґ).                                          (2 б.)
5.   Поясніть значення слова «стереотип». Які стереотипні уявлення поширені у ЗМІ про міських/сільських жителів? Як вони впливають на нашу свідомість, розвиток?                     (4 б.)
V. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності. 12 балів
1. Які риси української душі яскраво відтворено в народних піснях? Проілюструйте прикладами.                                                                                                                                              (3 б.)
2. На які роздуми наштовхнуло вас «Повчання дітям» Володимира Мономаха? Чи можна вважати його й досі актуальним?                                                                                                       (3 б.)
3. Запишіть основні ознаки бароко як мистецького напряму.                                                    (2 б.)
4. Виконайте структурно-художній аналіз народної пісні (автор; тема; вид; основна думка; художні засоби).                                                                                                          ….                     (4 б.)
Місяць на небі, зіроньки сяють, / Тихо по морю човен пливе. / В човні дівчина пісню співає, /А козак чує, серденько мре.
Пісня та мила, пісня та люба / Все про кохання, все про любов. / Як ми любились та й розійшлися, / Тепер зійшлися навіки знов.
Як ми сиділи мило з тобою, / А місяць ясний світив до ніг. / Я все дивився у твої очі / І надивитись ніяк не міг.
Ой очі, очі, очі дівочі, / Темні, як нічка, ясні, як день. / Ви ж мені, очі, вік вкоротили, / Де ж ви навчились зводить людей.

РАЗОМ: 50 балів

10 клас
І. Напишіть на вибір твір-роздум. 1. «Літературна мова – це запашна пречудова квітка, пелюстками якої є народні говірки. А хай тільки зів’яне чи засохне навіть найменша пелюсточка – і квітка втратить свою чарівність» (Г. Аркушин). 2. Колоритні людські характери в повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».                                                                    12 балів
ІІ. Складіть діалог за ситуацією мовлення (по 3-4 репліки від кожного учасника спілкування). СМ: «Спекотної днини ви помітили в чужому легковому авто зачиненого собаку, який знемагає від задухи. Зателефонуйте до поліції з проханням зарадити в цій ситуації».                                6 балів
ІІІ. Побудуйте складне речення про власну мрію. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, дайте загальну характеристику всій конструкції). Накресліть схему.
8 балів
ІV. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності. 12 балів
1.  Аргументуйте, чому в одному з речень кома перед як ставиться, а в другому ні? Брови в неї такі, як п’явки. Брови в неї були як п’явки.                                                                           (2 б.)
2. Визначте типи переносних значень підкреслених слів у реченнях. Поясніть, на чому ґрунтується перенесення таких ознак.                                                                                         (2 б.)
  1. Народний бас, що сидів попереду, теж вибіг на сцену… (Ю. Яновський).
  2. Він скрізь руку має, а ми що? (Іван Карпенко-Карий).
3. Запишіть фразеологізми (2), доберіть антонімічні відповідники. Уведіть їх у  складне речення.                                                                                                                                               (2 б.)
4. Поясніть значення слова «стереотип». Які стереотипні уявлення поширені у ЗМІ про дівчат/юнаків? Як вони впливають на нашу свідомість, розвиток?                                            (4 б.)
5. Ви літературний редактор інтернет-ресурсу. Перевірте правильність написаного й виправте помилки. Нові соціяльні мережі в Інтернеті саме більше зосереджуютьця на певних ґалузях скажімо на мистецтві, тенисі, фудболі, тощо. Водночас незрозуміло чому поза уваґою залишаютьця такі зфери як медецина, аґрариї, банкіри.                                                         (2 б.)
V. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності. 12 балів
1. Заповніть таблицю «Література 70-90-х років ХІХ століття»                                             (4 б.)
Суспільно-політичні умови
Культурно-просвітницька діяльність
Течії
Представники
1.
2.
….
1.
2.
….
1.
2.
….
1. Поезія:
2. Проза:
3. Драматургія:
2.    Укажіть, що «рухає» сюжет твору Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»?               (1 б.)
3.    Назвіть топоніми (4) у творі Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»?                         (2 б.)
4.    Звідки взято слова «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»                                                            (1 б.)
5.    Виокреміть складові композиції твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Як назвав твір О. Білецький, враховуючи його композиційну складність?                                    (2 б.)
6.    Складіть план-характеристику жіночого образу із твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».                                                                                                                                 (2 б.)


РАЗОМ: 50 балів11 клас
І. Напишіть на вибір твір-роздум. 1. «Літературна мова – це запашна пречудова квітка, пелюстками якої є народні говірки. А хай тільки зів’яне чи засохне навіть найменша пелюсточка – і квітка втратить свою чарівність» (Г. Аркушин). 2. «Українська поезія –порятунок для зраненої душі».                                                                                              12 балів
ІІ. Складіть діалог за ситуацією мовлення (по 3-4 репліки від кожного учасника спілкування). СМ «Спекотної днини ви помітили в чужому легковому авто зачиненого собаку, який знемагає від задухи. Зателефонуйте до поліції з проханням зарадити в цій ситуації».                               6 балів
ІІІ. Побудуйте складнопідрядне речення про власну мрію. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, дайте загальну характеристику всій конструкції). Накресліть схему.
8 балів
ІУ. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності. 12 балів
1. Як правильно сказати: пам’ятник Шевченка чи пам’ятник Шевченкові? Відповідь обґрунтуйте.                                                                                                                                           (2 б.)
2. Визначте типи переносних значень підкреслених слів у реченнях. Поясніть, на чому ґрунтується перенесення таких ознак.                                                                                         (2 б.)
А. Помережав вечір кучерявий льодяними ґратами вікно (М. Драй-Хмара).
Б.  Інститут святкує своє сторіччя (П. Воронько).
3. Запишіть фразеологізми (2), доберіть синонімічні відповідники. Уведіть їх у  складнопідрядне речення.                                                                                                                          (2 б.)
4. Поясніть значення слова «стереотип». Які стереотипні уявлення поширені у ЗМІ про чоловіків/жінок? Як вони впливають на нашу свідомість, розвиток?                                      (4 б.)
5. Ви літературний редактор інтернет-ресурсу. Перевірте правильність написаного й виправте помилки. Нові соціяльні мережі в Інтернеті саме більше зосереджуютьця на певних ґалузях скажімо на мистецтві, тенісі, футболі, тощо. Водночас незрозуміло чому поза уваґою залишаютьця такі зфери як медецина, аґрариї, банкіри.                                                         (2 б.)
V. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості та лаконічності. 14 балів
1. Про що йдеться в поезії П. Тичини «Пам’яті тридцяти»? Навіть особливості композиції. Укажіть рік та джерело, в якому було опубліковано твір.                                                            (2 б.)
2. Назвіть образи-символи у творі М. Зерова «Київ-традиція» (не менше 8).                             (2 б.)
3.   Назвіть твір, який сюжетними мотивами нагадує «західноєвропейський «роман кар’єри». Укажіть автора. Кого з героїв твору можна назвати «новітній український Растіньяк»? Який український митець був зразком найвищої письменницької майстерності для головного героя твору?                                                                                                                                         (4 б.)
4.   Заповніть таблицю «Максим Рильський. «Молюсь і вірю»                                                      (6 б.)
Рід
Жанр
Вид лірики
Літературний стиль
Провідний мотив
….
Ідея
Особливості композиції
Образи-символи
Додаткові відомості
1.
2. ….


РАЗОМ: 52 бали