Хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед і не зупинятися на досягнутому, а йти далі. У цьому полягає основна місія сучасного вчителя.

Освіта Запорізького краю 2015

Відділ освіти Пологівської райдержадміністрації Запорізької області

Вас вітає районне  методичне об’єднання вчителів української мови та літератури загальноосвітніх навчальних закладів Пологівського району

                                                        Мова - втiлення думки. Що багатша думка,  то багатша  мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її!   Борiмося за красу мови, за правильність мови,
за приступність мови, за багатство мови..                                                 Максим Рильський                                                                                                                                                                                                                             Номінація "Професійна діяльність учителя в інноваційному навчальному закладі"

Проблемна тема «Рівень професійної компетентності педагога як змістова характеристика його діяльності»

     Українська мова - один із вирішальних чинників самобутності українського народу. Тому без набуття учнями елементарної лінгвістичної освіти, без мовленнєвих умінь і навичок неможливо говорити про розвиток особистості, котра усвідомлює себе частиною нації.  Реформування вітчизняної освітньої галузі зумовлене доконечною потребою формування особистості ХХІ століття, яка зможе толерантно ввійти в новий освітній і життєвий простір, стати успішним громадянином, гуманістично й патріотично зорієнтованим, конкурентоспроможним на ринку праці.  Це вимагає модернізації освітньої галузі, сучасного підходу до організації навчального процесу, активне використання інноваційних технологій та методик, у тому числі інформаційних, інтерактивних форм навчання тощо.
  Сучасному вчителю необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених професійних здібностей. Тож стає очевидним , що  сучасній  школі потрібні висококваліфіковані педагоги, які постійно шукають найефективніші шляхи і засоби навчання,  виховання й формування громадян, здатні сприяти духовному відродженню України. Нині школі потрібен високоосвічений, компетентний професіонал, котрий володіє глибокими  педагогічними знаннями, надбаннями національної та світової  культури, здатний до роботи в нових умовах.
   Подані  матеріали презентують роботу методичного об'єднання вчителів української мови та літератури. Робота вчителів спрямована на підвищення рівня професійної компетентості, впровадження в практику роботи методик оптимізації навчання, інтерактивних  технологій

                    

Немає коментарів:

Дописати коментар